70 г Юбилей на Академик професор д-р Дамян Дамянов

70 г Юбилей на Академик професор д-р Дамян Дамянов