Свето Кръщение на Лиа

Свето Кръщение на Лиа в *  Храм Света Неделя *